starostwo

Liceum Ogólnokształcące

im. Artura Grottgera

Grybów Rynek 4

Szkołastrzala Kadrastrzala Dyrekcja

eska

dr Kazimierz Solarz - dyrektor LO w Grybowie

Urodzony 16 lutego 1949 roku pod Krakowem.

Studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończone w 1976 roku.

W okresie 1976 do 1993 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ, począwszy od asystenta do adiunkta. Doktorat w 1985 roku z zakresu semantyki językoznawczej. Kilkanaście publikacji z dziedziny językoznawstwa ogólnego i polskiego w czasopismach specjalistycznych.

Od 1993 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Wojewódzkiej Komisji Egzaminów Szkolnych w latach 1995 - 1998. Ekspert Ministra Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego nauczycieli, państwowy egzaminator maturalny z języka polskiego.

Od 1998 roku radny Rady Miejskiej w Grybowie i przez dwie kadencje jej przewodniczący.

Żona - Maria Filipowicz-Solarz - nauczycielka; dwoje dzieci: Zofia - nauczycielka i Mateusz - muzykolog.

...Nie znoszę braku rozsądku, jałowych dyskusji i zbędnej biurokracji. Lubię pracę w ogrodzie i filmy popularnonaukowe...

mgr Jerzy Wróblewski - wicedyrektor LO w Grybowie

Urodzony 18 lipca 1959 roku w Gorlicach.

Studiował fizykę na WSP w Rzeszowie. Dodatkowo - studia podyplomowe z informatyki.

Państwowy egzaminator maturalny z fizyki.

Od 2003 roku wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.

Żona - Beata Wróblewska - nauczycielka; dwoje dzieci: Aleksandra i Tomasz - w wieku szkolnym.

góra góra

Strona główna   |  Kontakt    |  Mapa strony    |  Polityka prywatności    |   2009 Corporight © by LO im. Artura Grottgera w Grybowie